Posts

Showing posts with the label GPSC

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 Official Answer Key Declared 2018

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 Official Answer Key Declared 2018 Advt. No. 40/2018-19

click on ad ( એડ પર ક્લિક કરવાથી તમારા કોઈ પૈસા કપાશે નહીં) Posts Name: Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Service, Class-1 & Class-2 and Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2

GPSC class 1/2 marks : click here  Preliminary Exam Date: 21-10-2018 Download Official Provisional Answer Key:
• General Studies-1 (Paper-1): Click Here
• General Studies-2 (Paper-2): Click Here OMR Sheet: Click Here Question Paper 1 download Question paper 2 download
UGVCL ANSWER KEY

*જાણો આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી*

1.પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના – આયુષ્યમાન ભારત

ભારત સરકારનાં સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા મિશન તરીકે શરું કરવામાં આવેલ આ યોજના આયુષ્યમાન ભારતનું સંચાલન રાષ્ટ્રીય સ્તરે નેશનલ હેલ્થ એજન્સી અને રાજ્ય સ્તરે સ્ટેટ હેલ્થ એજન્સી કરશે. 23 સપ્ટેમ્બર 2018 નાં દિવસે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ યોજનાનો …